Yaşanabilir Bir Çevre

Güncelleme: 11 Eylül 2015, Görüntülenme:17779

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Çevre Grubu;

1) DOSAB’ ta faaliyette bulunan ve çevre ve toplum sağlığı açısından uygun olduğu tespit edilen işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi,

2) İşletmelerden kaynaklanan atıksuların kanalizasyon sistemine bağlanması hususunda; altyapı kontrollerinin ve atıksu analizlerinin yaptırılarak, Atıksu Bağlantı veya Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinin verilmesi ,

3) İşletmelerden kaynaklanan katı atıkların (evsel nitelikli katı atık ve sanayi atığı) toplanması ve bertaraf/geri kazanım tesislerine taşınması,

4) DOSAB bölgesi sınırları içerisindeki tüm yol ve tretuar temizlik çalışmalarının yürütülmesi işlerinden sorumludur.

İlgili dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni İşlemleri Detayı
Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni Başvuru Sayısı 86
Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni Düzenlenen İşletme Sayısı 29
Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni Yenilenen İşletme Sayısı 32
Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni Düzenlenen Toplam İşletme Sayısı 61

01.03.2014-28.02.2015 tarihleri arasında verilen Katı Atık Yönetim Hizmeti Detayı
İşletmelerden Toplanan Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı (kg) 5.180.000
İşletmelerden Toplanan Sanayi Atığı Miktarı (kg) 2.871.600
Toplam Katı Atık Miktarı (kg) 8.051.600