Tüketim Değerleri

Güncelleme: 9 Ocak 2019, Görüntülenme:18535

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü elektrik, doğalgaz, proses su, kullanma suyu tüketimleri, atık su arıtma tesisi deşarjları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tüketim verilerini grafik olarak incelemek için buraya tıklayınız...ELEKTRİK (kWh)

AYLAR 2017 2018 2017-2018 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 91.995.276 97.215.175 5,67% -1,88%
ŞUBAT 88.042.443 95.013.381 7,92% -2,26%
MART 101.288.932 107.303.750 5,94% 12,94%
NİSAN 96.120.290 99.421.249 3,43% -7,35%
MAYIS 98.936.249 103.920.975 5,04% 4,53%
HAZİRAN 89.040.589 90.005.267 1,08% -13,39%
TEMMUZ 101.975.162 102.119.553 0,14% 13,46%
AĞUSTOS 86.300.646 71.487.446 -17,16% -30,00%
EYLÜL 87.685.432 92.401.930 5,38% 29,26%
EKİM 97.374.113 91.656.967 -5,87% -0,81%
KASIM 100.196.809 90.598.054 -9,58% -1,15%
ARALIK 99.082.125 91.653.819 -7,50% 1,17%
TOPLAM 1.138.038.066 1.132.794.786 -0,46%

DOĞALGAZ (Standart Metreküp)

AYLAR 2017 2018 2017-2018 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 15.564.930 15.740.208 1,13% 5,26%
ŞUBAT 14.265.798 14.512.072 1,73% -7,80%
MART 15.631.659 15.405.016 -1,45% 6,15%
NİSAN 13.740.229 13.552.667 -1,37% -12,02%
MAYIS 13.321.237 13.250.120 -0,53% -2,23%
HAZİRAN 10.406.144 10.654.119 2,38% -19,59%
TEMMUZ 11.681.564 11.674.056 -0,06% 9,57%
AĞUSTOS 9.763.694 8.153.339 -16,49% -30,16%
EYLÜL 10.139.069 11.328.868 11,73% 38,95%
EKİM 12.878.304 12.012.977 -6,72% 6,04%
KASIM 14.159.621 13.519.873 -4,52% 12,54%
ARALIK 14.952.993 14.897.616 -0,37% 10,19%
TOPLAM 156.505.242 154.700.931 -1,15%

ATIK SU (Metreküp)

AYLAR 2017 2018 2017-2018 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 1.151.496 1.369.933 18,97% 2,27%
ŞUBAT 1.204.508 1.338.272 11,11% -2,31%
MART 1.515.928 1.541.935 1,72% 15,22%
NİSAN 1.372.598 1.399.565 1,96% -9,23%
MAYIS 1.396.500 1.466.715 5,03% 4,80%
HAZİRAN 1.116.515 1.162.144 4,09% -20,77%
TEMMUZ 1.282.119 1.304.746 1,76% 12,27%
AĞUSTOS 1.123.497 917.654 -18,32% -29,67%
EYLÜL 1.080.326 1.229.568 13,81% 33,99%
EKİM 1.258.738 1.240.386 -1,46% 0,88%
KASIM 1.309.064 1.278.246 -2,35% 3,05%
ARALIK 1.354.623 1.270.127 -5,18% -0,64%
TOPLAM 15.165.912 15.519.291,00 2,43%

PROSES SU (Metreküp)

AYLAR 2017 2018 2017-2018 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK520.384 537.852 714.058 32,76% 1,33%
ŞUBAT 590.077 735.416 24,63% 2,99%
MART 782.249 892.887 14,14% 21,41%
NİSAN 669.488 800.185 19,52% -10,38%
MAYIS 690.516 829.523 20,13% 3,67%
HAZİRAN 552.485 606.155 9,71% -26,93%
TEMMUZ 638.641 718.133 12,45% 18,47%
AĞUSTOS 579.354 481.560 -16,88% -32,94%
EYLÜL 546.292 641.309 17,39% 33,17%
EKİM 637.693 651.565 2,18% 1,60%
KASIM 690.580 684.196 -0,92% 5,01%
ARALIK 704.684 642.586 -8,81% -6,08%
TOPLAM 7.619.911,00 8.397.573,00 10,21%

KULLANMA SUYU (Metreküp)

AYLAR 2017 2018 2017-2018 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK-ŞUBAT 178.162 205.843 15,54% 3,53%
MART-NİSAN 205.069 194.627 -5,09% -5,45%
MAYIS-HAZİRAN 220.294 229.019 3,96% 17,67%
TEMMUZ-AĞUSTOS 210.828 221.402 5,02% -3,33%
EYLÜL-EKİM 208.133 233.517 12,20% 5,47%
KASIM-ARALIK 198.827 216.016 8,65% -7,49%
TOPLAM 1.221.313 1.300.424,00 6,48%