Yaşanabilir Bir Çevre

Güncelleme: 27 Şubat 2023, Görüntülenme:38373

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Çevre Grubunun sorumluluk alanları ve 2022 yılı çalışmaları aşağıda belirtilmiştir:

1) DOSAB’ ta faaliyette bulunan ve çevre ve toplum sağlığı açısından uygun olduğu tespit edilen işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi.

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri Detayı:

İAÇR Saha Denetimi Yapılan Firma Sayısı

İAÇR Ruhsatı Verilen İşletme Sayısı

Deneme İzni Düzenlenen İşletme Sayısı

Toplam İAÇR Sayısı

40

35

0

35

2) İşletmelerden kaynaklanan atıksuların kanalizasyon sistemine bağlanması hususunda; altyapı kontrollerinin ve atıksu analizlerinin yaptırılarak, Atıksu Bağlantı veya Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinin verilmesi.

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni İşlemleri Detayı:

Atıksu Bağlantı İzni Başvurusu Sayısı

Atıksu Bağlantı İzni Yenilenen İşletme Sayısı

Atıksu Bağlantı İzni Düzenlenen İşletme Sayısı

Atıksu Bağlantı İzni Düzenlenen Toplam İşletme Sayısı

182

88

44

132

3) İşletmelerden kaynaklanan katı atıkların (evsel nitelikli katı atık ve sanayi atığı) toplanması ve bertaraf/geri kazanım tesislerine taşınması.

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında verilen Katı Atık Yönetim Hizmeti Detayı:

İşletmelerden Toplanan Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı (kg)

İşletmelerden Toplanan Tehlikesiz Sanayi Atığı Miktarı (kg)

Toplam Katı Atık Miktarı (kg)

5.449.352

3.561.110

9.010.462

4) DOSAB sınırları içerisindeki tüm yol ve tretuar temizlik çalışmalarının yürütülmesi işleri.

İletişim e-posta:

cevre@dosab.org.trYeşil Alanlar2
Yeşil Alanlar5
Yeşil Alanlar13
Yeşil Alanlar3
Yeşil Alanlar4
Yeşil Alanlar6
Yeşil Alanlar7
Yeşil Alanlar8
Yeşil Alanlar9
Yeşil Alanlar10
Yeşil Alanlar Ağaçlandırma
Yeşil Alanlar11
Yeşil Alanlar12
Ağaçlandırma çalışmaları
Yol Süpürme Aracı