Doğalgaz - Enerji Verimliliği

Güncelleme: 11 Eylül 2015, Görüntülenme:17261

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, bölge firmalarının doğalgaz ihtiyacını, gaz tedarikçileri ile yaptığı yıllık anlaşmalar sayesinde, bölge için kendi dağıtım şebekesi üzerinden temin etmektedir. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile DOSAB arasında 26 Ocak 2004 tarihinde imzalanan protokolle, bölgede BOTAŞ’a ait olan Demirtaş RMS-A, Entek MS-A ve 55 adet müşteri istasyonu ile bu istasyonların gaz arzını sağlayan çelik dağıtım hattının mülkiyeti, bakım ve işletme sorumluluğu DOSAB tarafından devralınmıştır. Hatların yetersizliği karşısında, Mayıs 2004 tarihinde başlatılan doğalgaz altyapı projesi 150 takvim gününde tamamlanarak DOSAB doğalgaz altyapısı bitirilmiştir. Ekim 2004 tarihinde 250 adet RMS-C istasyonlarının ihalesi gerçekleştirilerek bölge içinde kullanılan doğalgaz malzemelerine standart getirilmiştir. Devralınan doğalgaz çelik hattının 9 sanayi parselinin içinden geçmesi nedeniyle Temmuz 2004 tarihinde sanayinin gazını kesmeden yapılan stopple operasyonu ile parsel ihlalinde olan hatlar yola taşınarak hatların by-passı sağlanmıştır. DOSAB’ın 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle doğalgaz abone sayısı 174’tür. 2015 yılında bölgede 202.830.661 standart metreküp doğalgaz tüketilmiştir.

DOSAB İdari Yapılanmasında enerji verimliliği çalışmaları, doğalgaz birimi bünyesinde yürütülmektedir. Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde DOSAB Enerji Yönetim Birimi kurulmuş ve personel gerekli eğitim süreçlerinden geçerek, bölge firmalarına dönük bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. 2014 yılı itibariyle bölge firmalarında enerji verimliliği proje çalışması başlatılmıştır.