Katılımcı Kaydı İçin Gerekli Dokümanlar

Güncelleme: 18 Nisan 2024, Görüntülenme:13125

YER SAHİBİ KATILIMCI KAYDI İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Katılımcı Faaliyet Başvuru Dilekçesi

2. Katılımcı Bilgi Formu

3. Katılımcı Sözleşmesi Matbu Sözleşme iki örnek hazırlanacak her sayfa imza edilip firma kaşesi vurulacak.

4. Tapu Fotokopisi

5. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

6. Yapı Kullanma İzin Belgesi

7. Ticaret Sicil Gazete Sureti

8. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

9. Vergi Levhası Fotokopi

10. Son Aya Ait SGK Hizmet Prim Bildirgesi Fotokopisi

11. "OSB Mevzuatı (4562 Sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri hükümleri) ile OSB İç Talimatname ve Sözleşmelerine Uygun Faaliyet Gösterileceğini Taahhüt Ederiz." ifadesini içeren OSB Faaliyet Taahhütnamesi Noter Onaylı olacak.

Katılımcı Atıksu Debi Taahhütnamesi

Ek Protokol (Kişisel Verilerin Korunması).

KİRACI KATILIMCI KAYDI İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Tapu Tescil Belgesi (Mülk Sahibinden temin edilecek)

2. İşyerini Kiraya Verenin İmza Sirküleri (Mülk Sahibinden temin edilecek)

3. Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mülk Sahibinden temin edilecek)

4. Katılımcı Faaliyet Başvuru Dilekçesi

5. Katılımcı Bilgi Formu

6. Katılımcı Sözleşmesi Matbu Sözleşme iki örnek hazırlanacak her sayfa imza edilip firma kaşesi vurulacak.

7. Kira Sözleşmesi

8. Firma Yetkililerine Ait İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

9. Ticaret Sicil Gazete Sureti

10. Ticaret Sicili Memurluğundan Onaylı Faaliyet Belgesi

11. Vergi Levhası Fotokopi

12. Son Aya Ait SGK Hizmet Prim Bildirgesi Fotokopisi

13. "OSB Mevzuatı (4562 Sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri hükümleri) ile OSB İç Talimatname ve Sözleşmelerine Uygun Faaliyet Gösterileceğini Taahhüt Ederiz." ifadesini içeren OSB Faaliyet Taahhütnamesi Noter Onaylı olacak.

14. Tüzel Kişilerden Söz Konusu Tesisin Kiralanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Veya Ortaklar Kurulu Kararı (Kiralayan Tüzel Kişi ise aynı kararı kiralayan taraf da alacak ve bu kararın fotokopisi evraklara eklenecek) (Kiracı Katılımcı İşyeri Kiralama Kararı)

Katılımcı Atıksu Debi Taahhütnamesi

Ek Protokol (Kişisel Verilerin Korunması).