DOSAB’DA ENERJİ VERİMLİLİĞİ STARTI VERİLDİ

Güncelleme: 2 Kasım 2015, Görüntülenme:3532

Sanayide yoğun olarak kullanılan enerji, firmaların en önemli maliyet kalemlerinden biri… Enerji tasarrufu, ucuz enerji kullanmak için atılabilecek ilk ve en önemli adım. Enerji verimliliği alanında hizmet veren EWE Grubu şirketi Enervis ve Demirtaş Organize Bölgesi’nin yaptığı ortak çalışma ile bölge firmalarında enerji verimliliğine dönük projeler uygulanacak. Konuyla ilgili olarak DOSAB Konferans Salonu’nda yaz aylarında yapılan sanayicilerin bilgilendirilmesi toplantısının ardından harekete geçildi. Buna göre DOSAB’da yüksek enerji tüketimi olan firmalar başta olmak üzere Bölge Müdürlüğü gözetiminde enerji verimliliği projeleri hayata geçiriliyor.

İLK İMZA POLYTEKS İLE ATILDI

İlk sözleşme 19 Ekim Pazartesi günü DOSAB Bölge Müdürlüğü’nde EWE Turkey Holding Genel Müdürü ve Enervis Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Frank Quante ile Polyteks Genel Koordinatörü ve DOSAB Enerji Komisyonu Başkanı Ersan Özsoy tarafından imzalandı. Toplantıda Enervis AŞ Genel Müdürü Osman Kipoğlu ve EWE yetkilileri ile DOSAB Bölge Müdür Yardımcısı ve Elektrik Grup Şefi Mustafa Ateş, DOSAB Doğalgaz ve Enerji Verimliliği Grup Şefi Murat İspa da yer aldı.

UCUZ ENERJİ İÇİN TASARRUF

Ersan Özsoy, sanayide yoğun olarak kullanılan enerji, firmaların en önemli maliyet kalemlerinden biri olduğunu belirterek, “Enerji tasarrufu, ucuz enerji kullanmak için atılabilecek ilk ve en önemli adım. Enerji verimliliği, sadece sanayi kuruluşlarının rekabet gücünü arttırmakla kalmayıp, ülkemizin enerji ithalatını azaltma yolunda da büyük katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla bu alanda yapılacak enerji verimliliği artırıcı faaliyetler hem işverenlerin maliyetini, hem de enerji ithalatımızı düşürecektir” dedi.

SANAYİDE POTANSİYEL YÜKSEK

Dr. Frank Quante de Enervis olarak enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiler, mesleki eğitim ve belgelendirme, kalibrasyon alanlarında profesyonel hizmet verdiklerini söyledi. Quante özetle şunları söyledi; “Tekstil ve otomotiv firmalarındaki etütlerimiz, sanayicinin enerjisini yüzde 45’lere varan oranda boşa harcadığı sonucunu çıkartıyor. Ortalama yüzde 20’ler düzeyinde enerji kazanç potansiyeli söz konusu… Fabrikalardaki verimsizlik en fazla, atık ısının tekrar değerlendirilmemesi ve basınçlı hava kayıpları gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Sanayi işletmelerinin son 3 yıla ait elektrik ve ısıl enerji tüketimleri ile üretim verilerini inceleyerek buhar ve yakma sistemlerinden iklimlendirmeye, aydınlatmadan elektrik ve otomasyon sistemlerine kadar tüm alanlarda detaylı ölçüm ve analizler yaptık. Tekstilde, atık ısının proseslerde geri kazanılıp değerlendirilmemesi, yetersiz ya da yanlış izolasyon ve verimsiz buhar sistemleri ile otomotivde basınçlı hava kayıpları ve verimsiz soğutma sistemlerinin enerji kaybına sebep olduğunu gördük. Türkiye’de bu alanda gidilecek çok yol var. Almanya, 1977’lerdeki değerlerinin yüzde 90’ını bugün kazandı. Ama bunun için bir nesil geçti. Okullardan itibaren, toplumun tüm kesimlerinde, sanayide, konutta enerji verimliliği konusu gündem olmalı. Bizim bu konuda deneyimlerimiz oldukça fazla ve Türkiye’de başta sanayide bu alanda hizmet veriyoruz.”