ÇEVRE MEVZUATI VE SANAYİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ANLATILDI

Güncelleme: 18 Mart 2015, Görüntülenme:1894

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile DOSAB işbirliği ile ‘Çevre Mevzuatı ve Sanayicilerin Yükümlülükleri’ konulu toplantı, 17 Mart 2015 Salı günü DOSAB Konferans Salonu’nda yapıldı.

DOSAB katılımcısı 35 firmanın temsilcileri ile çevre ile ilgili danışman ve firma temsilcileri katıldıdığı toplantıda, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdür V. Gülşen Usta, Çevre Denetim Bürosundan Makina Mühendisi Selçuk Yalçın ve Elektronik Mühendisi Meltem Özbaşaran ile Çevre Yönetim Bürosundan Çevre Mühendisi Şeniz Güvenal hem sunum yaptılar hem de soruları yanıtladılar. Toplantının açılışını yapan DOSAB Çevre Grup Şefi Çevre Yüksek Mühendisi Ebru Yavuz, bölge sanayicilerinin çevre mevzuatı konusunda eksikliklerinin giderilmesi ve karşılaştığı problemlerin çözüme ulaştırılması amacıyla böyle bir toplantı organize edildiğini söyledi.

ÇEVRE İLE İLGİLİ 70 YÖNETMELİK VAR

Yavuz şunları söyledi: “Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için 2872 sayılı Çevre Kanununa ilişkin olarak çıkarılmış yaklaşık 70 yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelikler bazında faaliyet sahibi işletmelerin başta ÇED ve Çevre İzni olmak üzere alması gereken izinlerin dışında, çevre görevlisi bulundurma veya danışmanlık hizmeti alma ve faaliyetleri sonucu oluşan atıklarını mevzuat çerçevesinde bertaraf ederek, bu çalışmalara ait beyanda bulunma gibi birçok yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır.

DOSAB GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERİYOR

Faaliyet sahibi işletmeler periyodik olarak çevre mevzuatı yönetmelikleri çerçevesinde denetlenmekte ve yükümlülüklerini yerine getirip-getirmediği kontrol edilmektedir. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanmaktadır. Avrupa Birliği uyum süreci ile çevre mevzuatında yaşanan hızlı değişim, mevzuatın takibinde aksaklıklara neden olabilmekte ve işyerlerini idari yaptırımlarla karşı karşıya getirebilmektedir. Bunların yaşanmaması ve daha temiz bir çevre için bu tür bilgilendirme toplantıları ve ilgililerin karşılıklı olarak bir araya gelmesi önem arz ediyor. DOSAB olarak bizler de bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz.”

Daha sonra Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim Bürosundan Makina Mühendisi Selçuk Yalçın, sanayi kaynaklı hava kirliliği konusunda mevzuatı anlattı ve soruları yanıtladı. Ardından Meltem Özbaşaran ve Şeniz Güvenal'ın atık yönetimi konusunda ortaklaşa hazırladıkları sunum yapıldı ve sorular yanıtlandı.