İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği değişiklik bilgilendirmesi

Güncelleme: 26 Eylül 2022, Görüntülenme:1383

18.2.2022 tarih ve 31754 sayılı R.G. ile birlikte “ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”’nde değişiklikler olmuştur. Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak adına yönetmelik gerekliliklerinin sağlanması önem arz etmektedir.

Önemli bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir:

MADDE 5- Genel yükümlülükler: İş ekipmanının geçici süreyle kullanılması, kiralanması veya benzeri hususlar işverenin genel yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

MADDE 6- İş ekipmanı ile ilgili kurallar: İş ekipmanının yeterli bakımının yapılmasına ek olarak işveren iş ekipmanının periyodik kontrolleri de gerçekleştirmelidir.

MADDE 10- Çalışanların bilgilendirilmesi: İmalatçı tarafından Türkçe kullanım kılavuzuna ilişkin hazırlanan talimatlar iş ekipmanıyla beraber bulundurulmalıdır.

MADDE 11- Çalışanların eğitimi: İşveren tarafından ekipmanların kullanımından kaynaklanabilecek risklere karşı çalışanlara verilecek eğitim, iş ekipmanı kullanılmadan önce verilmelidir.

MADDE 13- Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi: Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişinin EKİPNET üzerinden kayıt yaptırarak bilgilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na (“Bakanlık”) bildirilmelidir. Periyodik kontrol raporlarında periyodik kontrolü gerçekleştiren kişiye ait EKİPNET kayıt numarasının bulunması gerekir.

MADDE 14/A (2)- İş ekipmanının bakımını gerçekleştiren kişiler, ekipmanın periyodik kontrolünü gerçekleştiremeyecektir.

Periyodik kontrolü yapılacak iş ekipmanlarının kapsamına Kaldırma tablaları, kablolu taşıma tesisatları, Jeneratör, Katodik Koruma Tesisatı, Tezgahlar, endüstriyel raf ve kapılar, iş makineleri vb. eklenmiştir. Yönetmelik ekindeki iş ekipmanları kontrol edilerek iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. İlgili yönetmelik ekte mevcuttur.Dokümanlar
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği