Anasayfa
English
ENVİYS Giriş
 
Atıksu Arıtma Tesisi
Hizmetlerimiz
Eklendiği Tarih: 17 Haziran 2013 | Görüntülenme Sayısı: 10679
  

DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi, 70.000 metreküp/gün kapasiteli olarak 2007 yılı Nisan ayında hizmete girmiştir. DOSAB’daki işletmelerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular, uzun havalandırmalı biyolojik arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesinde biyolojik azot ve fosfor giderimi yapılmaktadır. Tesis biyolojik olarak işletilmekte ancak beklenmeyen atık su salınımları için kimyasal opsiyonu da mevcut bulunmaktadır. Tesisin sadece biyolojik arıtma ile deşarj standartlarını sağlaması hem atık su birim maliyeti açısından büyük bir avantaj oluşturmakta hem de daha düşük miktarda atık çamur çıkmasına neden olmaktadır.

2018 Yılına Kadar Çevre İzin Belgesi
Atıksu Arıtma Tesisi, Bursa İl Mahalli Çevre Kurulunun 26.12.2007 tarih ve 13 numaralı kararı ile 5 yıl süre geçerli olan deşarj iznini almıştır. Bu iznin sona ermesinden önce ve 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Bölge Müdürlüğümüzce yapmış olduğumuz Atıksu konulu Çevre İzni başvurumuz Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce incelenmiş olup, 13/06/2013 tarihli 30169 sayılı belge ile tarafımıza verilmesi uygun görülmüştür. Çevre İzin belgemiz 13/06/2018 tarihine kadar geçerlidir.

Yılda 15 Milyon m³ Atık Su Arıtılıyor
TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimya ve Çevre Enstitüsünde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-6 kapsamında tesisten çıkan atık çamur üzerinde yapılan analizler sonucunda atık çamurun tehlikeli atık olmadığı sonucuna varılmıştır.
DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi 2007 yılından beri faaliyettedir. 2010 yılı içerisinde arıtma tesisine gelen atıksu miktarı 11.763.422 m³ olmuş ve 2009 yılına oranla toplamda %4,6’lık artış gerçekleşmiştir.
Arıtma Tesisinin 2010 yılında tükettiği elektrik tüketimleri yaklaşık olarak 530.000 kWh/Ay civarındadır. Tesis girişindeki kimyasal değişiklikler dönemsel olarak elektrik tüketimini etkilese de kısa sürede müdahale edip bu etkiler minimumda tutulmuştur.

İleri Arıtma
DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi’ne gelen atık suyun yüzde 70-75 geri kazanımla proseste tekrar kullanılmak üzere sanayiye geri verilmesini içeren projesine başlanmıştır.
Proje çevresel önemi iki yönlü fayda sağlayacaktır. Öncelikle bölgenin günlük kullanım kapasitesi olan ve kuyulardan temin edilen 70 bin metreküp su yerine geri kazanılacak yaklaşık 50 bin metreküp su sayesinde, kuyulardan sadece 20 bin metreküp su çekilecek ve böylelikle Bursa Ovası’ndaki su rezervleri nicelik açısından korunarak çevreye çok önemli bir katkı sağlanacaktır. Projenin diğer boyutu ise atık su miktarının azalması ile çevreye sağlanan katkı olacaktır.
Temel anlamda proje iki ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki Ultra Filtrasyon (UF) diye adlandırılan ve ≤0,1µ büyüklüğündeki parçacıkların tutulduğu gözenekli yapıdaki sistemdir. İstenilen parametrelere erişim ise, Ters Osmoz (RO) adı verilen ikinci aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu safhada yarı geçirgen bir membrandan geçen suyun içindeki iyon, tuzlar, çözünmüş organik madde ve renk giderilerek, yüksek nitelikli bir proses suyu kalitesine erişilmektedir.
DOSAB İleri Arıtma Projesi kapsamında proses suyu hatlarının döşenmesi ve projenin temel unsurlarından olan 10.000’er tonluk iki deponun inşaatları tamamlamıştır. İleri arıtmada, UF (Ultra Filtrasyon), RO (ReverseOsmos) sistemlerinin, atıksu arıtma tesisinden çıkan su ile çalışmasını ve sonuçlarını görmek üzere çıkış yapısının yanına kurulan pilot arıtma tesislerinde çalışmalar tamamlanmıştır.

SİTE İÇİ ARAMA

Site haritası için tıklayınız  

FİRMA ARAMA

Tüm firmalar için tıklayınız

KURUMSAL

TÜKETİM/FİYATLAR

HİZMETLERİMİZ

BİZE ULAŞIN

 
 
yonetim@dosab.org.tr
Youtube