BUHAR VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN ÇED OLUMLU KARARI

Güncelleme: 24 Temmuz 2015, Görüntülenme:1697

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi projemizle ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararını 23 Temmuz 2015 Perşembe günü vermiştir.

Bakanlıktan yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;

“Bursa İli Osmangazi İlçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi mevkiindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi (374 MWt) Projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; Bursa Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de Bursa Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Açıklamanın tamamı için buraya tıklayınız...

Nihai ÇED Raporu için buraya tıklayınız...

DOSAB YÖNETİMİ BASIN-KAMUOYU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPACAK

DOSAB Yönetim Kurulu da önümüzdeki hafta proje, ÇED süreci ve bundan sonrasındaki yol haritası ile ilgili olarak basın ve kamuoyunu bilgilendirme toplantısı yapacaktır.

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız...