BOSBİR ENERJİ AŞ BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Güncelleme: 30 Mart 2012, Görüntülenme:3252

Bursa’da faaliyetteki 11 organize sanayi bölgesi tarafından, Bursa sanayisinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi üretim ve temini için kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği Enerji Üretim AŞ (BOSBİR Enerji AŞ), 30 Mart Cuma günü Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Merkezi’nde yapılan basın toplantısı ile basın ve kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıya, çok sayıda medya mensubu ile BOSBİR Enerji AŞ kurucu OSB’lerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Kahraman ve Başkanvekili İlhan Sarı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanvekili Zeki Şahin, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, Kestel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Alaettin Dağlı, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sezgi Erceiş, Gürsu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sınıksaran, Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürü Alaattin Üçok, Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdullah Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Alpoğuz hazır bulundu.

BAŞKAN FERUDUN KAHRAMAN’IN KONUŞMASI

Aynı zamanda BOSBİR Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Ferudun Kahraman, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bu toplantımızda, geçtiğimiz yıl çalışmalarına başladığımız ve Bursa sanayimizin elektrik enerjisi ihtiyacını toplu olarak karşılama amacı doğrultusunda resmi kuruluşunu henüz tamamladığımız BOSBİR Enerji AŞ ile ilgili süreci, şu an itibariyle hangi noktada olduğumuzu ve gelecek hedeflerimizi sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Bursa ülkemizin göz bebeği sanayi merkezlerinden birisi… 1960 yılından itibaren planlı kalkınma dönemlerine geçen ve sanayi ile büyümeyi hedef olarak belirleyen ülkemizde; ilk organize sanayi bölgesi Bursa’da kurulmuştur. Bugün birçoğumuzun bildiği ismiyle, Bursa Ticaret Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi, Pilot Sanayi olarak anılırdı.

BOSBİR ENERJİ AŞ YÖNETİM KURULU
Başkan Ferudun KAHRAMAN DOSAB
Eşbaşkan Ali UĞUR BTSO OSB
Üye Levent N.BEZMEZ NOSAB
Üye Zeki ŞAHİN İnegöl OSB
Üye Alaettin DAĞLI Kestel OSB

BURSA’DA SANAYİ BÖLGELERİ

50 yılı aşan bir sanayi bölgesi deneyimine sahip olan Bursa’mızda, bugün itibariyle 13 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Bunlardan tekstil Boyahaneleri İhtisas OSB ve MKP Mermerciler OSB dışında diğer 11 bölge faal durumda... Ayrıca, başvuru süreci 12 Nisan’da sona erecek Islah OSB düzenlemesi kapsamında da 9 sanayi bölgesi başvuru hazırlığı yapıyor. Yakın gelecekte, Bursa’da 20’nin üzerinde organize sanayi bölgesi söz konusu olacak. Bugün sadece organize sanayi bölgelerinde bin 300 işletme, 130 bin civarında istihdam söz konusu… Islah OSB sürecinde olan sanayi bölgelerini de düşündüğümüzde bu rakamlar bin 800 dolayında fabrika ve 170 bin kişilik bir istihdam gücüne ulaşıyor. 12 milyar dolar civarında ihracat hacmine sahip olduğunu tahmin ettiğimiz güçlü bir sanayi yapısı mevcut… Bu yapı gelecekte daha da büyüyecektir.

BURSA’DA SANAYİNİN BİRLİĞİNİ SAĞLADIK

Bursa ile ilgili bu tespitleri özet olarak yaptıktan sonra, sanayi yapımızın uluslar arası alanda rekabet edebilen, daha fazla katma değer üreten, yenilikçi bir konuma gelmesinin, hepimizin ortak özlemi olduğunu belirtmek isterim. Rekabetçi olup ayakta kalabilmek, bizim ilk önceliğimiz... Önce ayakta durabilmeliyiz ki, sonra yürümeyi, koşmayı başarabilelim. Günümüzde ayakta durmanın şartlarından birisi güçleri bölmek değil birleştirmek, birlik olabilmektir. Ortak sorunlara ortak ve akılcı çözümler üretebilmektir. İşte biz Bursa organize sanayi bölgelerinin temsilcileri olarak bu birlikteliği geçen yıl sağladık.

13 bölgemizin değerli başkan ve temsilcileri ile aynı masa etrafında toplanıp birlikte hareket etme kararı aldık. Sonuçta bu birliktelikten BOSBİR Enerji AŞ doğdu. Bugün sanayinin en önemli girdisi olan enerjide kaliteli, sürekli ve en uygun fiyatlı temin malumunuz olduğu gibi hayati önemdedir. Bursa sanayisi olarak bizler BOSBİR Enerji AŞ ile; kaliteli, çevreye duyarlı ve en uygun fiyatlı enerji teminini amaçlıyoruz. Temel hedefimiz bu… Burada altını özellikle çizmek istediğimiz bir husus da, bu teminin yerli kaynaklara dayalı üretimden olmasıdır…

HEDEF KÖMÜR SANTRALİ YATIRIMI

Bildiğiniz gibi enerji ithalatı ile milyarlarca lira paramız dışarı gidiyor. Cari açığımızın temel sebebi bu konu... O zaman; hükümetimizin de politikası olduğu gibi sularımızı, rüzgarımızı, kömürümüzü, kısaca yerli kaynaklarımızı ve yerli potansiyelimizi enerji üretiminde en üst seviyede kullanmalıyız. BOSBİR Enerji AŞ aracılığıyla, başta ülkemizdeki kömür havzalarından birinde olmak üzere termik santral yatırımını yapmayı amaçlıyoruz. Burada üretilecek elektriği başta Bursa sanayimiz olmak üzere kullanıma sunmak amacındayız. Bizim yol haritamızda böyle bir yatırım var. Ancak, sadece termik santral değil, ilerleyen süreçte hidroelektrik santral, yenilenebilir enerjide rüzgar gibi, belki bir miktar doğalgaz gibi yatırımlar da söz konusu olabilir. Ama şuandaki önceliğimiz bir termik santral yatırımı.

11 OSB KURUCU OLDU

BOSBİR Enerji AŞ ile ilgili temel amacımızı böyle özetledikten sonra, şirketin kuruluş süreci ve ortaklık yapısıyla ilgili de sizlere bilgiler aktarmak isterim. Geçtiğimiz yıl mart ayında yapılan DOSAB Genel Kurulumuz öncesinde bizim bölge olarak elektrik üretimi, sıcak su ve buhar temini ile ilgili santral yatırımı yapma konusunda çalışmalarımız vardı. Biz bu çalışmaları yürütürken, 10 Mayıs 2011 tarihinde Bursa’daki 13 organize sanayi bölgemizin başkan ve yöneticileri Mudanya’da aynı masa etrafında toplandık. Haziran ayında yaptığımız ikinci toplantıda, Bursa OSB’lerinin elektrik ihtiyacının karşılanmasına dönük üretim santrali’ kurulması fikri oluştu. Dolayısıyla, bizim yaptığımız çalışmaları bu ortak proje ile birleştirdik. Yaklaşık 8 ay gibi bir süre içerisinde hep birlikte yoğun bir mesai harcadık. Sonuçta, Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği Elektrik Üretim AŞ’yi kurduk, ana sözleşmesini de 2 mart 2012 tarihinde 11 OSB yöneticisinin katıldığı bir toplantıyla DOSAB’da imzaladık.

SADECE OSB’LER ORTAK OLABİLECEK

Enerji AŞ’yi kurarken, Bursa’daki hiçbir OSB’yi dışarıda bırakmayan bir yapı oluşturduk. Şirkette her OSB, elektrik tüketimi nispetinde pay sahibi olacak. Şu anda faaliyetteki 11 OSB, bu nispetler oranında şirkette hisse sahibidir. Diğer sanayi bölgeleri de faaliyete başladığında bu şirketin ortağı olacaklardır. Bursa sanayisine hizmet edecek olan BOSBİR Enerji AŞ’ye, OSB’lerimiz dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi ortak olamayacak, hisse devri de yapılamayacaktır. Bu husus bizim önem verdiğimiz bir husustur. Burada amaç kişisel çıkarlar değil Bursa ve ülke olarak toplumsal çıkarlardır. Dolayısıyla, şirketimizde BTSO OSB ve DOSAB, en büyük tüketim sahibi bölgeler olarak en büyük paylara sahiptir. BOSBİR Enerji AŞ’nin kurulmasında emeği geçen tüm OSB’lerimizin yöneticilerine huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm ilin sanayisini kucaklayan böylesi bir birliktelik ve şirket kurulumu sanıyorum Türkiye’de ilk ve örnektir. Bu da bizleri fazlasıyla heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor.

ARINÇ, TANER, ÇELİK VE HARPUT'A TEŞEKKÜR

Tabii biz, enerji santrali konusunda teknik ve bürokratik çalışmalarımızı yürütürken, konunun bu noktaya gelmesi için Ankara’da hükümetimiz ve siyaset cephesinde de yoğun temaslarımız oldu. Sayın Başbakanımızı konuyla ilgili olarak bilgilendirdik, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik’i ziyaret ettik, kendilerine dosyalar sunduk. Kendileri bizlere hem cesaret hem de büyük destek verdiler. Bundan sonra da desteklerinin bizimle olacağını söylediler. Buradan kendilerine Bursa sanayisi adına bir kez daha teşekkürlerimizi arz ediyorum. Yine bu projede başından itibaren bizimle birlikte olan Bursa Valimiz Sayın Şahabettin Harput, Bursa milletvekillerimiz ve iş adamlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.

BURSA SANAYİSİNİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK BÜYÜKLÜKTE YATIRIM

Bugün itibariyle, Elektrik Üretim AŞ’ye ortaklık için müracaatımızı yaptık. Çünkü, şirket kurulmadan önce EÜAŞ’la yaptığımız görüşmelerde sanayi bölgelerimizin temsil edildiği bir yapıya EÜAŞ’ın ortak olup, santral yatırımını birlikte gerçekleştirebileceğimiz konusunda bir mutabakat sağlamıştık. EÜAŞ’la ortaklığın ardından, enerji bakanlığımız ve hükümetimizin de onayıyla, Konya Karapınar Kömür Havzasında 1500 megavat büyüklüğünde bir enerji santrali yatırımını hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda da hükümetimizin, değerli bakanlarımızın, milletvekillerimizin, valimizin ve iş adamlarımızın, hatta kamuoyunun desteğinin bizimle olacağına inanıyoruz.Hali hazırda Bursa’da OSB’lerimizin 600 megavat civarında bir ihtiyacı var. Bu gücü fazlasıyla karşılayacak, üzerine ulusal sisteme enerji temin edecek bir yapının yatırımını gerçekleştirmemiz mümkün gözüküyor.

BASIN MENSUPLARININ SORULARI DA YANITLANDI

Bildiğiniz gibi 24 Şubat tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız, enerji bürokratlarıyla birlikte Bursa’daydı. Sayın Bakanımızı bölgemizde de ağırladık. Sayın Yıldız, gerek BUTGEM’deki törende basın ve kamuoyuna, gerekse bölgemizi ziyaretinde bizlere BOSBİR Enerji AŞ konusunda önemli bir destek verdi. Sayın bakanımızın bu açıklaması da bize büyük moral verdi, çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Biz, daha önce de belirttiğim gibi Bursa sanayimize ve ülkemize yerli kaynakları kullanan böylesi hayırlı bir yatırımı gerçekleştireceğimiz inancındayız.”

Kahraman’ın bu konuşmasının ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı.