Mekansal Adres Kayıt Sistemi Çalışması

Güncelleme: 10 Temmuz 2017, Görüntülenme:1120

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nufus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 26/05/2017 tarih, E.73639 sayılı yazıları ile Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi hizmet alımı ihalesinin sonuçlandığını ve işe ilişkin Genel Müdürlük ile yüklenici firma ASELSAN A.Ş. arasında 2016-2018 yıllarını kapsayan sözleşmenin 31/12/2015 tarihinde imzalandığını belirtmiş ve 76 ilde faaliyet gösteren tüm il özel idaresi, belediye, organize sanayi bölge müdürlükleri, serbest bölge müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında yer alan adres bileşenlerinin saha, ofis ve entegrasyon çalışmaları sonucunda “Mekansal Adres Veri Modeline” uygun güncel coğrafi adres verisinin üretilmesi ve verilerin Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne (MAKS) dahil edilmesinin amaçlandığı belirtilmiş ve yapılan çalışmalarda kolaylık sağlanması için ilgili Genel Müdürlüğünün yazıları ile Osmangazi Kaymakamlığına bildirilmiştir.

Osmangazi Kaymakamlığı da 05.06.2017 tarihli E.2309 sayılı yazıları ile yapılacak olan çalışmalarda çalışmayı yapan personele gerekli kolaylığın sağlanmasını tarafımızdan istemiştir. Bu nedenle firmanız ve firmanızın bulunduğu parseldeki fabrika binaları ile ilgili yapılacak olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve Veri Üretimi Yaygınlaştırma Projesi çalışmalarını yapacak olan personele yardımcı olunmasını bilgilerinize rica ederiz. Konu ile ilgili ayrınıtlı bilgi aşağıdaki ektedir.Dokümanlar
Bilgi