Sanayi Sicil Belgesi ve Elektrikte TRT Payı Hakkında

Güncelleme: 5 Temmuz 2017, Görüntülenme:2523

01.07.2017 gün ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Sanayiyi Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamalerde Oeğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27.maddesi ile 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4/2 (c) fıkrasına "Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç" ibaresi eklenmiştir.

Böylece Sanayi Sicil Belgesi olan elektrik abonelerinden elektrik tüketim bedelinden alınan %2 oranındaki TRT payı bedeli kaldırılmıştır. Sanayi Sicil belgesinin Bölge Müdürlüğümüze teslim edilmesi hususunda açıklamamıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.Dokümanlar
Elektrik TRT payı Uygulaması